บริษัทพีเอ็มสแควร์ (ประเทศไทย)

ไทยบล็อก

ความสำเร็จของพีเอ็มแสควร์ ในฐานะที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางใจในเขตภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการเล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของประเทศไทย ได้นำมาสู่การขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัทในเครือสู่ประเทศไทย.

บริษัทพีเอ็มสแควร์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ภายใต้การบริหารงานโดย ดร. กอบกุล จินตนาเวชกุล ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทั้งการสอน การเป็นที่ปรึกษา และการทำงานกับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ ทางด้านการเงิน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ธุรกิจ มากกว่า 20 ปี .

พีเอ็มสแควร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นพันธมิตรธุรกิจของไอบีเอ็ม ที่อยู่ในระดับแพลตตินัมรายเดียวในประเทศไทย บริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านจัดหาซอฟท์แวร์และให้บริการพัฒนาและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ครอบคลุมความต้องการขององค์กรธุรกิจที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความต้องการด้านการวางแผนและงบประมาณ รายงานเพื่อการวิเคราะห์ตัดสินใจของผู้บริหาร การวิเคราะห์และพยากรณ์เชิงธุรกิจ (Machine Learning and AI) การบริหารจัดการความเสี่ยง และการวิเคราะห์เชิงสถิติ โดยใช้ซอฟท์แวร์ ได้แก่ IBM Planning Analytics (TM1), IBM Cognos Analytics, IBM Predictive Analytics, SPSS และ IBM OpenPages

นอกจากนี้พีเอ็มสแควร์ยังให้บริการผ่านโซลูชั่นต้นแบบ PM2Plan ที่ได้รับการรับรองโดยบริษัทไอบีเอ็ม PM2Plan เป็นโซลูชั่นการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ธุรกิจแบบบูรณาการ ที่ถูกออกแบบและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์จากการพัฒนาระบบให้กับลูกค้าและองค์กรชั้นนำ ในหลากหลายอุตสาหกรรม ขนาดองค์กรที่แตกต่างกัน ทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาระบบ และมั่นใจได้ว่าโซลูชั่นที่ส่งมอบพัฒนาจากโซลูชั่นต้นแบบที่จัดเป็น Best Practice Solution ใช้กับองค์กรชั้นนำทั่วโลก

พีเอ็มสแควร์ (ประเทศไทย) มีทีมงานที่ปรึกษาและผู้เชี่ยญชาญที่มีประสบการณ์การออกแบบและพัฒนาระบบในประเทศไทย โดยเฉลี่ยกว่า 10 ปี และมีทีมงานมากกว่า 100 คนทั่วโลก เรามีลูกค้ามากกว่า 250 ราย คลอบคลุม 50 ประเทศทั่วโลก โดยมีลูกค้าในประเทศไทยที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับเราได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน), บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เป็นต้น

พีเอ็มแสควร์ มุ่งมั่นในการติดตาม ศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีและล้ำสมัยเสมอ เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

Contact Dr. Kobkul Chintanawetchakul
General Manager,
PMsquare Thailand
Contact us to learn how PMsquare and The Cornerstone Group can help your business simplify complexity.
If you would like to discuss your business or technical requirements, and to hear how we have helped other Companies
Translate »